1. UBMTTQ PHƯỜNG NGUYỄN DU 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Hưng CT UBMTTQ
2 Nguyễn Văn Thắng PCT UBMTTQ

2. HỘI CCB PHƯỜNG: 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Lê Đình Văn CT hội CCB
2 Vũ Xuân Trường PCT hội CCB

3. ĐOÀN THANH NIÊN: 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Võ Thị Thuận BT đoàn TN
2 Nguyễn Văn Việt PBT đoàn TN

4. HỘI LHNP 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Võ Thị Tám CT hội LHPN
2 Trương Thị Kiều Oanh PCT hội LHPN

5. HỘI NÔNG DÂN

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Trần Hậu Quốc CT hội ND
2 Lê Đình Hoàn PCT hội ND

 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nguyễn Du
 Liên kết website
Thống kê: 24.323
Online: 4