THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nguyển Du

      Địa chỉ         : Số 187, đường Nguyễn Huy Tự -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN DU

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Dương Đình Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Võ Thị Tám

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Hồng Minh Trưởng ban
2 Võ Thị Tám Phó ban
3 Hoàng Ngọc Lâm Ban viên
4 Võ Tá Sinh Ban viên
5 Trần Hậu Quốc Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng  ban
2 Lê Đình Văn Phó ban
3 Quách Tố Hương Ban viên
4 Thân Thị Thu Hà Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Dương Đình Phúc

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Văn Minh 

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Đình Văn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Vũ Xuân Trường 

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Võ Thị Thuận

Bí thư Đoàn TNCS HCM

5

Nguyễn Văn Việt PBT đoàn 

6

Trương Thị Kiều Oanh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Trần Hậu Quốc

Chủ tịch Hội Nông dân

8 Lê Đình Hoàn PCT hội nông dân
9 Phạm Thị Minh Thủy CT hội LHPN
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 70.807
Online: 7