THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Nguyển Du

      Địa chỉ         : Số 187, đường Nguyễn Huy Tự -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN DU

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email 

1

Nguyễn Văn Trung

Bí thư Đảng ủy

SĐT: 0912951244

trungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, CT HĐND phường 

SĐT: 0916433781

minhnth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

3

Dương Đình Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

SĐT: 0949268568

phucdd.pnguyendu@hatinh.com.vn

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email 

1

Nguyễn Thị Hồng Minh

CT HĐND phường 

SĐT: 0916433781

minhnth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Võ Thị Tám

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

SĐT: 0912352589

tamvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email 

1

Phạm Thị Minh Thủy Trưởng ban  thuyptm.pnguyendu@hatinh.gov.vn
2 Võ Thị Thuận Phó ban thuanvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn
3 Hoàng Ngọc Lâm Ban viên  
4 Trương Huy Hồng Ban viên  
5 Trần Hậu Quốc Ban viên quocnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Hưng

Trưởng  ban hungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn
2 Trương Thị Kiều Oanh Phó ban oanhttk.pnguyendu@hatinh.gov.vn
3 Lê Đình Văn Ban viên vanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn
4 Võ Tá Sinh Ban viên  
5 Nguyễn Hữu Quế Ban viên  

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email

1

Dương Đình Phúc

Chủ tịch UBND phường

SĐT: 0949268568

phucdd.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Minh 

Phó Chủ tịch UBND phường

SĐT: 0916023950

minhnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

địa chỉ email

1

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ

SĐT: 0976989467

hungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Lê Đình Văn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0949825159

vanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn

3

Vũ Xuân Trường 

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

SĐT: 0987859725

truongvx.pnguyendu@hatinh.gov.vn

4

Võ Thị Thuận

Bí thư Đoàn TNCS HCM

SĐT: 0917875889

thuanvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Việt

PBT đoàn 

SĐT: 0947554770

vietnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

6

Trương Thị Kiều Oanh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

SĐT: 0911460583

oanhttk.pnguyendu@hatinh.gov.vn

7

Trần Hậu Quốc

Chủ tịch Hội Nông dân

SĐT: 0912626973

quocth.pnguyendu@hatinh.gov.vn
8 Lê Đình Hoàn

PCT hội nông dân

SĐT: 0919475923

hoanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn
9 Phạm Thị Minh Thủy

CT hội LHPN

SĐT: 0942233488

thuyptm.pnguyendu@hatinh.gov.vn

VI. DANH SÁCH CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN PHƯỜNG 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đậu Thị Danh

VP HĐND-UBND

0949223669

2

Trần Thị Dung

Công chức Văn hóa

0915684468

3

Nguyễn Đình Nhân

Công chức Tư pháp 

0969970261

4

Nguyễn Đình Lãnh

Phường Đội trưởng

0385116785

5

Biện Đức Anh

Công chức ĐC-XD

0912987750

6

Hà Thị Thanh Lê

Công chức CSXH

0942355868

7

Lê Thị Thanh

Công chức KT, NS

0916882768

8

Phan Thị Bé

Công chức KT, NS

0889753688

9

Vương Thị Mỹ Hà

Công chức VP

0911097286

10 Nguyễn Thị Hương  công chức địa chính 0913337698

11

Hồ Thị Phương

Đội thuế

0919326566

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 106.980
Online: 13