DANH SÁCH

           Tài khoản phần mềm quản lý hồ sơ công việc và chỉ đạo điều hành của UBND thành phố

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư

1

Nguyễn Văn Trung

Bí thư Đảng ủy

trungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

PBT Đảng ủy

minhnth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

3

Phạm Thị Minh Thủy

PCT HĐND

thuyptm.pnguyendu@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thăng Long

CT UBND

longnt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

5

Dương Đình Phúc

PCT UBND

phucdd.pnguyendu@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBMTTQ

hungnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thắng

Trưởng ban TTND

thangnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Minh

Phường đội trưởng

minhnv.pnguyendu@hatinh.gov.vn

9

Đậu Thị Danh

Văn phòng - TK

danhdt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

10

Vương Thị Mỹ Hà

Văn phòng - TK

havtm.pnguyendu@hatinh.gov.vn

11

Nguyễn Thị Hương

Địa chính - MT

huongnt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

12

Biện Đức Anh

Xây dựng - ĐT

namph.pnguyendu@hatinh.gov.vn

13

Trần Thị Dung

Văn hóa xã hội

dungtt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

14

Hà Thị Thanh Lê

Chính sách xã hội

lehtt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

15

Lê Thị Thanh

Kế toán – Ngân sách

namtth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

16

Võ Thị Hoa

Kế toán ngân sách

hoavt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

17

Nguyễn Đình Nhân

Tư pháp - Hộ tịch

nhannd.pnguyendu@hatinh.gov.vn

18

Lê Đình Văn

Chủ tịch Hội CCB

vanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn

19

Vũ Xuân Trường

PCT Hội CCB

truongvx.pnguyendu@hatinh.gov.vn

20

Trần Hậu Quốc

CT Hội Nông dân

quocth.pnguyendu@hatinh.gov.vn

21

Lê Đình Hoàn

PCT Hội Nông dân

hoanld.pnguyendu@hatinh.gov.vn

22

Võ Thị Tám

Chủ tịch Hội Phụ nữ

tamvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

23

Trương Thị Kiều Oanh

PCT Hội LHPN

oanhttk.pnguyendu@hatinh.gov.vn

24

Võ Thị Thuận

Bí thư Đoàn TN

thuanvt.pnguyendu@hatinh.gov.vn

 

     
Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nguyễn Du
 Liên kết website
Thống kê: 24.333
Online: 3