1. Thường trực HĐND phường: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Nguyễn VănTrung

Chủ tịch HĐND phường

2

Phạm Thị Minh Thủy

Phó chủ tịch HĐND phường

    2. Các ban của HĐND phường:

   * Ban Kinh tế xã hội

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Hồng Minh

UV BTV, PBT đảng ủy - Trưởng ban

2

Võ Thị Tám

UV BCH, CT hội LHPN - Phó ban

3

Hoàng Ngọc Lâm BT chi bộ TDP3 - thành viên

4

Võ Tá Sinh Tổ trưởng TDP 6 - Thành viên
     5 Trần Hậu Quốc UV BCH- CT hội nông dân - Thành viên

* Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Hưng

UV BCH, CT UBMTTQ - Trưởng ban 

2

Lê Đình Văn

UV BCH, CT hội CCB - phó ban

3

Quách Tố Hương

BT chi bộ TDP 1 - thành viên

4

Thân Thị Thu Hà

VP đảng ủy - thành viên

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nguyễn Du
 Liên kết website
Thống kê: 24.362
Online: 23