TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

 235,33

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

       1756

2 tổng số nhân khẩu 6129

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

      

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nguyễn Du
 Liên kết website
Thống kê: 24.325
Online: 6