THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN DU

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Dương Đình Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Trung

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Võ Thị Tám

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Dương Đình Phúc

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Văn Minh 

Phó Chủ tịch UBND phường 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 70.774
Online: 4