1. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thăng Long

UB BTV - PBT đảng ủy - CT UBND phường

     2 Dương Đình Phúc UV BCH - PCT UBND phường

2. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân phường:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phan Tiến Chung

UV BTV - Trưởng công an phường

2

Nguyễn Văn Minh

UV BCH - chỉ huy trưởng BCH quân sự phường 

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nguyễn Du
 Liên kết website
Thống kê: 24.330
Online: 11