TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị BTV đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2015- 2020 và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, linh hoạt, quyết tâm cao Đảng bộ thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX. 8/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 4/22 chỉ tiêu có thể đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 10,09%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47, 28 triệu đồng/người/năm, thành phố hiện có 1328 doanh nghiệp đang hoạt động. Ước đến hết năm 2018 có 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  

Công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị bước đầu có hiệu quả, nếp sống văn minh đô thị được nâng lên rõ nét. Văn hóa - xã hội tiếp tục đổi mới và phát triển. Toàn Thành phố hiện có 89,9% thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 90,06 % hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp;Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng;  chủ động thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, cấp ủy các cấp của Thành phố luôn chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nhờ đó, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. Đảng bộ thành phố 2 năm 2015 và 2017 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

  

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị BTV Thành ủy đã cho ý kiến đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là những tồn tại hạn chế như chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của đô thị trung tâm. Sản xuất CN-TTCN còn manh mún, nhỏ lẻ. Công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên môn cơ sở còn bất cập. Trật tự đô thị có mặt còn hạn chế. Nội dung sinh hoạt chi bộ tổ dân phố, thôn xóm một số cấp ủy chưa đổi mới thiết thực...

Hội nghị cũng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố tới cơ sở, xây dựng Thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II theo đúng lộ trình,  Đặc biệt, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.344
    Online: 5