TPHT- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Hà Tĩnh; Ban quản lý Dự án RALG phối hợp với thành phố vừa tổ chức hội thảo thu thập thông tin ý kiến của người dân và các bên liên quan về hiệu quả các các phương pháp phổ biến thông tin hiện tại. Tham gia hội thảo có Thường Trực HĐND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị của thành phố và 3 phường xã gồm phường Bắc Hà, Thạch Quý và xã Thạch Hạ.

Dựa án RALG do Chính phủ Bỉ tài trợ cho tỉnh Hà Tĩnh với mục tiêu là cải thiện tương tác giữa chính quyền và người dân, nhằm nâng cao năng lực của chính quyền địa phương các cấp để bổ biến thông tin theo cách thân thiện với người dân, đồng thời nâng cao năng lực của HĐND , các tổ chức đoàn thể, nhất là Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công đồng nhằm tại điều kiện và phát huy kênh liên lạc hai chiều giữa chính quyền các cấp với nhân dân. Thành phố Hà Tĩnh là một trong 3 đơn vị được hưởng lợi từ dự án.

  

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẽ những thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân qua các kênh thông tin truyền thông như hệ thống truyền thanh, qua các trang mạng xã hội và qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi. Thông qua thu thập ý kiến của người dân và các cấp chính quyền, đoàn thể để các chuyên gia tư vấn xây dựng chiến lượng truyền thông đa cấp phù hợp nhằm phổ biến thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước một cách dễ hiểu, dễ tiếp cận đối với người dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 20.536
    Online: 9