Hội đồng nhân dân thành phố đã có Thông báo  

số 332/TB-HĐND ngày 09/7/2018 v
 
ề thông báo lịch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân giữa năm 2018 của các phường, xã. 
   
Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn n
 

ội   

dung Thông báo
  
 
. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.226
    Online: 20