TPHT- Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), Tổ dân phố 1 phường Trần Phú vừa tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng và đồng chí Trịnh Văn Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã về dự.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 2018, Ban công tác mặt trận Tổ dân phố 1 phường Trần Phú đã tích cực tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Nhờ vậy đến nay, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng lên, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm. 

   

Tổ dân phố tham gia đầy đủ và có chất lượng các hội thi, hội thao do phường tổ chức. Bên cạnh đó, Ban công tác mặt trận Tổ dân phố 1 cũng vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang. Toàn tổ dân phố có trên 300 hộ với 1.200 nhân khẩu, hàng năm số gia đình văn hóa đạt tỷ lệ trên 95%.

  

  

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1 nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

 

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo tỉnh và thành phố đã biểu dương và ghi nhận những kết quả cán bộ và nhân dân Tổ dân phố 1 đạt được trong năm 2018. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Tổ dân phố 1 tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách trên địa bàn; chú trọng công tác đảm bảo ANTT, thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động.

Tại ngày hội, Tổ dân phố 1 đã phát động thi đua hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” năm 2019 và biểu dương, khen thưởng các  gia đình văn hoá tiêu biểu./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Nguyễn Du
 Liên kết website
Thống kê: 24.249
Online: 43