TPHT- Để xây dựng xã Thạch Đồng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, trong những ngày này, xã Thạch Đồng phát động đợt thi đua cao điểm ra quân làm đường giao thông nông thôn, nhằm thực hiện tiêu chí về đường giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Qua rà soát đánh giá, đến thời điểm này, xã Thạch Đồng mới đạt 16/20 tiêu chí, trong đó có 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí giao thông;  môi trường, cơ sở vật chất văn hóa; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đợt này, tranh thủ từ cơ chế hỗ trợ của Tỉnh, Thành phố, xã Thạch Đồng phát động nhân dân ở các thôn ra quân làm mới 3Km đường giao thông, trong đó 1,1 Km đường liên xã, 900m đường trục thôn và 1Km đường ngõ xóm.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong những ngày này, xã Thạch Đồng đã huy động tối đa nguồn lực, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công để làm đường giao thông. Xã cũng đã huy động cán bộ công chức về hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các thôn trong làm đường giao thông. Đồng thời các lực lượng như Công an, Ban chỉ huy quân sự thành phố cũng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ về hỗ trợ ngày công giúp các thôn làm đường giao thông.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là xã Thạch Đồng hiện vẫn còn 25 tuyến đường nền đường mới chỉ đạt 3m đến 3,5 m cần phải mở rộng lên 5 m. Xã Thạch Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công trình mở rộng các tuyến đường,  tiếp tục huy động nhân dân đóng góp nguồn lực, ngày công ra quân làm đường giao thông, xây dựng mương tiêu thoát bẩn, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa như sân vận động thể thao trung tâm xã, xây dựng chỉnh trang 6 nhà hội quán thôn, hoàn thành việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại Thôn Thắng Lợi, Đồng Giang, phấn đấu đưa xã Thạch Đồng cán đích xây dựng nông thôn mới năm 2018./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.347
    Online: 8