TPHT- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Tĩnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Thành phố cũng đã có những cách làm hay, sáng tạo, xây dựng thành công nhiều mô hình nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” có sức lan tỏa, mang lại kết quả thiết thực, Thành phố Hà Tĩnh luôn xác định, Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cùng với việc tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, thành phố Hà Tĩnh cũng đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cũng như phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác đấu tranh phong chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng an ninh tại các vùng giáo ở xã Thạch Trung tăng cường công tác tuần tra kép kín địa bàn, không để sơ sở cho các đối tượng lợi dụng hoạt động, đảm bảo cuộc sống bình yên cho bà con giáo dân

Nét nổi bật là trong những năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,  Công an thành phố Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố xây dựng các chương trình kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn như: Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”. Hến nay, đã có 16/16 xã phường và 58 cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng; Hướng dẫn đôn đốc các xã phường, thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự trong xâu dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Thành phố và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chỉ đạo Công an các phường, xã  tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các mô hình về tổ liên gia an toàn tự quản về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ dân phố nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề nẩy sinh về công tác an ninh trật tự trên địa bàn.

Điều đáng ghi nhận là trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở thành phố Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn thành phố Hà Tĩnh hiện nay có 1200 tổ liên gia an toàn hoạt động có hiệu quả. Với đặc điểm là mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, các tổ liên gia an toàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giải quyết mâu thuẩn xẩy ra trong cộng đồng dân cư, nhanh chóng phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời báo cho cơ quan chức năng giải quyết, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhiều tổ liên gia cũng đã huy động từ nguồn lực xã hội hóa để lắp đặt cammera giám sát an ninh nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các Tổ dân phố huy động từ nguồn lực xã hội hóa lắp đặt camera an ninh giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn

Để phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 521 về việc lấy ngày 19/8 hàng năm làm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, 13 năm qua, Công an thành phố Hà Tĩnh đã tham mưu cấp ủy chính quyền thành phố chỉ đạo các phường xã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một cách thiết thực, ý nghĩa. Ngoài phần lễ, ngày hội cũng được tổ chức các hoạt động phần hội như giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các hoạt động thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ và nhân dân, nhằm thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ đảng viên, nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Đội tuyên truyền của Công an thành phố tham gia giao lưu văn nghệ với bà con nhân dân các xóm, phố trong ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"

Đặc biệt, năm nay, Công an thành phố Hà Tĩnh tham mưu cho cấp ủy chính quyền thành phố chỉ đạo mỗi xã phường chọn 1 tổ dân phố làm điểm tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân, 13 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố, phường và tổ dân phố trong 8 tháng đầu năm. Tại Ngày hội, các phường xã cũng đã ra mắt mô hình các tổ liên gia an toàn tự quản về an ninh trật tự, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, đồng thời phát động phong trào thi đua bảo bệ an ninh tổ quốc, trong đó nội dung trong tâm là xây dựng mỗi người dân là một công an viên để bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn, tăng cường đấu tranh tố giác tội phạm, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân trong ngày hội

Trong dịp này Công an thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền Thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo các phường xã triển khai ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xóm phố, đồng thời hướng dẫn nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn  như Chợ Hà Tĩnh, Bệnh viện đa khoa thành phố ...tổ chức ngày hội một cách sôi nổi, thiết thực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nỏi trong cán bộ và nhân dân, nêu có ý thức trách nhiệm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định tại cơ sở góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng thành phố ngày một phát triển giàu mạnh, văn minh và ổn định.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.365
    Online: 26