TPHT - Ngày 10/10/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Công văn. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.361
    Online: 22