TPHT - Ngày 09/4/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Thông báo số 34/TB-UBND về k ết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05 tháng 4 năm 2018 . Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Thông báo. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.245
    Online: 39