Hội đồng nhân dân thành phố đã có Thông báo số 165/-HĐND ngày 05/7/2017 về Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân thành phố Hà Tĩnh khóa XX 
, nhiệm kỳ 2016-2021 
. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Thông báo. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.255
    Online: 6