Tại Chính phủ:

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn;

Tại Tỉnh:

- Gửi đến cơ quan: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh        Hà Tĩnh, Số 01, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

- Số điện thoại chuyên dùng: 0239.3737.888;

- Địa chỉ thư điện tử: phananhkiennghi@hatinh.gov.vn.

Tại Thành phố:

- Gửi đến  cơ quan: Trung tâm Hành chính công thành phố thuộc UBND thành phố Hà Tĩnh, số 11 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Số điện thoại bàn: 02393.586.688

- Số điện thoại di động: 0917.070.252

- Địa chỉ Email:toantq.ubtp@hatinh.gov.vn

Tại phường Nguyễn Du:

- Gửi đến cơ quan: UBND phường Nguyễn Du, số 187 đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Số điện thoại di động: 0948.882.626

-Địa chỉ Email: longnt.pnguyendu@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.248
    Online: 42