Ngày 10/10/2019, UBND thành phố Hà Tĩnh ban hành thông báo số 107/TB-UBND về việc thời gian làm việc mùa đông

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh thông báo thời gian làm việc mùa
đông kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 như
sau:
Buổi sáng, làm việc từ 7 giờ 30’ đến 11 giờ 30’;
Buổi chiều, làm việc từ 13 giờ 30’ đến 17 giờ 30’

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.345
    Online: 6