Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ  12  HĐND Thành phố khóa XX, kỳ họp thứ 8 HĐND phường Nguyễn Du khóa III, Thường trực HĐND, UBMTTQ  phường Nguyễn Du phối hợp với tổ đại biểu HĐND Thành phố bầu trên địa bàn Thạch Linh, Nguyễn Du tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố và Phường.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Danh, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Tĩnh cùng các ông bà trong tổ đại biểu HĐND Thành phố bầu tại đại bàn; các vị đại biểu HĐND phường khóa III; cán bộ công chức, trưởng phó các ban ngành đoàn thể phường; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cùng toàn thể cấp ủy liên đoàn cán bộ và nhân dân tổ dân phố 4 và các tổ dân phố 1,2,3,6,7,8.

Tại hội nghị tổ đại biểu HĐND Thành phố báo cáo dự kiến nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XX; báo cáo tóm tắt những vấn đề cơ bản về tình hình KT- XH, QP – AN của Thành phố 6 tháng đầu năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Nghe Tổ đại biểu HĐND phường báo cáo chương trình, nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 8 HĐND phường Nguyễn Du khóa III; đồng thời nghe báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị đã có gần 10 ý kiến, kiến nghị cử tri đối với HĐND các cấp. Các ý kiến đề cấp các lĩnh vực như:

 Đầu tư phát triển TTCN – TMDV,  Lĩnh vực Trật Tự Kỷ cương Đô Thị, VSMT, công tác quản lý đất đai, các lĩnh vực về xây dựng khối phố văn hóa, văn minh, lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, lĩnh vực an ninh – quốc phòng, công tác cải cách hành chính,

           Thay mặt cho đại biểu HĐND Thành phố và Phường, ông: Nguyễn Đức Danh, Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri và những ý kiến nào chưa trả lời được tại Hội nghị sẽ được tiếp tục chuyển tải tới các ngành liên quan giải quyết. nghiêm túc các ý kiến của cử tri đã thể hiện tinh thần trách nhiệm tham gia quản lý xây dựng chính quyền nhà nước ở địa phương ngày càng vững mạnh; góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cử tri, thể hiện được ý chí nguyện  vọng của nhân dân.

Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND Thành phố và Phường đóng góp nhiều ý kiến đóng góp của cử tri giúp đại biểu HĐND các cấp phát huy tốt hơn vị trí, vai trò, chức năng hoạt động của đại biểu, tổ đại biểu HĐND. Tập trung thảo luận nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng, an ninh sát đúng với tiềm năng, lợi thế của địa phương góp phần ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội được đảm bảo. Đồng thời HĐND các cấp tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XX, kỳ họp thứ 8 HĐND Phường khóa III  xem xét giải quyết; có những ý kiến trả lời trực tiếp ngay tại hội nghị, có những ý kiến chưa thể trả lời ngay được xin được tổng hợp lại và trả lời tại kỳ họp sau với cử tri.

Sau buổi tiếp xúc cử tri hai cấp tại tổ dân phố 4, các tổ đại biểu HĐND phường sẽ tiếp tục phối hợp với tổ dân phố để tổ chức TXCT.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.346
    Online: 7