Thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Du khóa III diễn ra trong 01 ngày 08/7/2019. Tham dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Tất Thắng  tổ đại biểu HĐND Thành phố bầu tại địa bàn phường Nguyễn Du, Thạch Linh; đồng chí Nguyễn Phi Khanh chuyên viên phòng Tài Chính Kế hoạch Thành phố.

Tham dự kỳ họp có 23/24 vị đại biểu HĐND Phường; cùng 50 đại biểu là khách mời gồm các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND phường, Thường trực UBMTTQ phường; các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp; đại diện Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn; cán bộ, công chức và các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đổi mới, khoa học, đúng quy định của Luật, kỳ họp thứ  8, Hội đồng nhân dân phường khóa III đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, cụ thể.

Thứ nhất, HĐND phường xem xét, đánh giá và cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường như :

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH - QPAN 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; nhiệm vụ giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

 - Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo của UBMT Tổ quốc phường về công tác tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2019.

- Báo cáo công tác thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường

- Báo cáo công tác thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường.

- Tờ trình của  UBND về  bổ  sung, điều chỉnh ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn thăng Long - PBT đảng ủy, CT UBND phường đang trình bày báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2019

 

Đ/c Lê Thị Thanh - Kế toán ngân sách trình bày báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018; nhiệm vụ giải pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh - trưởng ban KTXH đang trình bày Báo cáo công tác thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường

Đ/c Phạm Thị Minh Thủy - PCT HĐND trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

          Qua xem xét, thảo luận Hội đồng nhân dân phường thấy rằng: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, có nhiều thuận lợi, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng và chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện...Cấp ủy và chính quyền phường tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, UBND phường và các ngành Thành phố; sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân nên tình hình kinh tế tiếp tục có bước phát triển, việc thực hiện kế hoạch tiếp tục xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị góp phần thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II phát triển bề vững từng bước hiện đại. Kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm nhìn chung lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo; Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đi vào chiểu sâu, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc; Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo có hiệu quả, chính trị ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế: Việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng chương trình mục tiêu, xây dựng phường văn minh đô thị ở một số tổ dân phố còn nhiều khó khăn; Công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị chưa được tập trung cao, Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế, bất cập.

          Thứ hai, Tại kỳ họp đã đưa ra 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan tới 4 lĩnh vực gửi kỳ họp thứ V HĐND phường khóa III và dành thời gian để các đại biểu HĐND tham gia thảo luận tại kỳ họp.

Đ/c Phan Tiến Chung - Trưởng CA phường, tổ trưởng tổ đại biểu số 3 phát biểu tham luận

Đ/c Quách Tố Hương - BT chi bộ TDP 1, tổ đại biểu số 1 phát biểu tham luận

 

        Thứ ba, Kỳ họp thứ 8, HĐND phường khóa III đã thông qua 3 Nghị quyết:

        1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

        2. Nghị quyết điều chỉnh bổ sung ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2019.

        3. Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ phường Nguyễn Du
     Liên kết website
    Thống kê: 24.240
    Online: 34