Phường Nguyễn Du được thành lập theo Nghị định số 20/2007/NĐ-CP ngày 7/2/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đến ngày 10/3/2007 phường Nguyễn Du được công bố thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính và sáp nhập dân cư của các phường Bắc Hà, Trần Phú, Thạch Linh, Thạch Quý và xã Thạch Trung. Phường Nguyễn Du có 235,33 ha diện tích tự nhiên và 4.615 nhân khẩu, 1615 hộ.  

          Đảng bộ phường Nguyễn Du được thành lập theo Quyết định số 322/QĐ-Th.U ngày 02/3/2007 của Ban thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy Hà Tĩnh). Đảng bộ lúc bấy giờ có 216 Đảng viên được chuyển đến từ các đảng bộ phường, xã khác. BCH Đảng bộ lâm thời có 6 đồng chí; có 13 chi bộ trực thuộc trong đó có 9 chi bộ tổ dân phố, 2 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an phường, 01 chi bộ cơ quan dân chính Đảng phường. Đến nay Đảng bộ phường Nguyễn Du gồm 719 Đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc gồm: 5 chi bộ TDP, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an phường và 2 chi bộ doanh nghiệp.  

Tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp chiếm 10%, còn lại chủ yếu là cán bộ công chức nhà nước và hưu trí. Có gần 200 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Phường được quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị khá đồng bộ với nhiều dự án phát triển đô thị đã và đang được triển khai thực hiện; Những năm qua được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Tỉnh, Thành phố, công tác quản lý quy hoạch của phường được quan tâm, kết cấu hạ tầng được đầu tư, văn hóa văn minh đô thị  có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo, công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt chính sách xã hội, các hoạt động VHVN-TDTT ngày càng thu hút và có nhiều nội dung phong phú; Chất lượng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa từng bước đạt theo tiêu chí đề ra gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được nhân dân đồng tình thực hiện. Tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có chuyển biến tích cực, đại bộ phận nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, phát triển sâu rộng, có tác dụng thiết thực. Đến nay, 5/5 tổ dân phố đã có hội quán khang trang phục vụ nhân dân sinh hoạt. các thiết chế văn hoá, thể thao được cải tạo, nâng cấp đáng kể. Hàng năm 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 5/5 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa, 2/3 TDP được công nhận đạt Tổ dân phố mẫu gồm: TDP 3, TDP 4; 3/3 nhà văn hóa được công nhận nhà VH mẫu gồm: TDP 3, 4, 6.  Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin thể dục thể thao được nhân dân  hưởng ứng sôi nổi. 

Trải qua 14 năm xây, phát triển, phường Nguyễn Du đã không ngừng phát triển. Từ chỗ sản xuất vẫn mang tính thuần nông, buôn bán nhỏ, manh mún; ngày nay, phường Nguyễn Du đã vươn lên trở thành một trong những địa bàn có kinh tế phát triển, văn minh đô thị chuyển biến tích cực, là trung tâm giao lưu thương mại lớn trên địa bàn thành phố. Năm 2016 phường Nguyễn Du được công nhận là phường đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu xây dựng phường đạt văn minh đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 243.885
Online: 8