THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG NGUYỄN DU

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Hồ Thị Hương Giang 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0912697468

2

Nguyễn Văn Hưng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0976989467

3

Dương Đình Phúc

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

0949268568

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

0976989467

2

Võ Thị Tám

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

0912352589

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Dương Đình Phúc

Chủ tịch UBND phường

0949268568

2

Nguyễn Văn Minh 

Phó Chủ tịch UBND phường

0916023950 

Nguyễn Văn Hưng

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 243.931
Online: 6