TPHT- Sáng ngày 21/9/2020 Thành ủy Hà Tĩnh phối hợp với trường Chính trị Trần Phú khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 162. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú, đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thành phố cùng 90 học viên là cán bộ, quản lý đương chức, dự nguồn cấp cơ sở, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, đơn vị sự nghiệp và các phòng, ban chuyên môn của thành phố Hà Tĩnh.

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 162 sẽ được tiến hành trong thời gian 18 tháng nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân...

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đinh Quốc Thị, TUV, Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú quán triệt mục đích, yêu cầu việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ của người đảng viên. Qua đó, sẽ nâng cao kiến thức, nắm vững các nguyên lý cơ bản, phương pháp luận khoa học, sáng tạo và hiệu quả công tác.

Dự và phát biểu với lớp học, đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành ủy đề nghị học viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch học tập, lĩnh hội đầy đủ kiến thức lý luận chính trị để vận dụng vào thực tiễn công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cổng TTĐT Thành phố Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 243.893
    Online: 13