Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 29/10/2020; UBND phường Nguyễn Du đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) năm 2020 trên địa bàn toàn phường

Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam để tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội. Gắn việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân và việc thực hiện các Đề án về PBGDPL, đặc biệt là Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” được ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh.

Với nhiều nội dung tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam, nội dung các văn bản pháp luật mới, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các văn bản pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị do Trung ương, tỉnh, thành phố, phường ban hành. Trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo hiểm xã hội, xây dựng, lao động, đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống bão lụt, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng nông thôn mới, pháp luật về biên giới, hải đảo, các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia…Tuyên truyền về kết quả, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tích cực góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Tăng cường thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Tập trung chú trọng một số hình thức như: Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài, báo, Trang/Cổng thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở), truyền thông qua mạng xã hội, biên soạn và phát hành các tài liệu PBGDPL, tổ chức mít-tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật trực tiếp; tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và PBGDPL, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trong công tác PBGDPL. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật thông qua hệ thống băng rôn, áp phích trên các tuyến đường, các khu trung tâm. Lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…. Trong các tuần cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (28/10-15/11) khuyến khích tổ chức các hoạt động đối thoại chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân và doanh nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tổ chức cao điểm, tập trung từ ngày 28/10 đến ngày 15/11/2020. Tập trung chủ yếu các chuổi hoạt động, tuyên truyền các văn bản pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh phường, tổ dân phố và hệ thống bảng led nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 243.883
    Online: 6