Ngay từ đầu năm, nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công việc, UBND phường Nguyễn Du đã ban hành các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo cải cách hành chính như: Kế hoạch Cải cách hành chính phường; Kế hoạch tuyên truyền CCHC; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức phường; Kế hoạch hoạt động và truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính; Công văn triển khai thực hiện Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế văn hóa công vụ tại cơ quan phường. Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc khắc phục các tồn tại, hạn chế do đoàn kiểm tra CCHC - Hoạt động công vụ thành phố chỉ ra trong năm 2019; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong giải quyết TTHC; triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.262
    Online: 21