Ngày 29/10/2020, UBND Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 3659 về việc ban hành quy định tạm thời một số nội dung về hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh

Ban hành kèm theo Quyết định là quy định tạm thời một số nội dung về hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, ổn định cuộc sống. Bao gồm 7 điều, trong đó điều 3 quy định về nội dung và mức hỗ trợ cho nhân dân. Cụ thể như: 

Hỗ trợ dân sinh và ứng cứu trong bão, lũ:

a) Hỗ trợ gia đình có người chết: 15 triệu đồng/người;

b) Hỗ trợ người bị thương nặng: 05 triệu đồng/người;

c) Hỗ trợ nhà ở sập hoàn toàn: 50 triệu đồng/hộ;

d) Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 80% trở lên: 30 triệu đồng/hộ;

đ) Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 50% đến dưới 80%: 20 triệu đồng/hộ;

e) Hỗ trợ nhà ở thiệt hại từ 30% đến dưới 50%: 10 triệu đồng/hộ;

g) Đối với những hộ gia đình có nhà chính bị hư hỏng và các công trình phụ trợ khác dưới 30%: Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác từ huyện đến thôn, xóm, cộng đồng dân cư, dòng họ giúp đỡ cùng gia đình khắc phục để sớm ổn định cuộc sống; 2 h) Đối với các hộ gia đình bị lũ cuốn trôi mất 100% hoặc hư hỏng toàn bộ lương thực, thiếu đói thì hỗ trợ 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian 03 tháng; đối với những hộ bị trôi một phần lương thực, có nguy cơ thiếu đói thì Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) xét, đề xuất Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định hỗ trợ mức 15kg gạo/nhân khẩu/tháng trong thời gian từ 01 đến 02 tháng; từ nguồn lương thực Trung ương và các tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 134.272
    Online: 24