Ngày 28/4/2021, UBND phường phối hợp với UBMTTQ phường tiến hành nghiệm thu, gắn biển nhà ở hộ nghèo thuộc TDP 2, phường Nguyễn Du

    Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 30/11/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng cho thiên tai trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.  

    Sau khi rà soát, trên địa bàn phường Nguyễn Du có 01 hộ nghèo đủ điều kiện để hỗ trợ làm nhà ở.  Gia đình hộ ông Trương Huy Phúc - TDP 2, phường Nguyễn Du, là hộ nghèo từ năm 2012 đến nay, hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng. 

Hình ảnh nhà ở trước khi được hỗ trợ xây mới

    Sau khi nhận hướng dẫn của thành phố Hà Tĩnh về chủ trương xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, Ban chính sách của phường đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ. UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế. Ngày 2/1/2021, gia đình đã tiến hành khởi công làm nhà, đến ngày 12/4/2021 thì hoàn thành. Ngày 28/4/2021, UBND phối hợp với UBMTTQ phường đã tiến hành nghiệm thu, gắn biển và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí được hỗ trợ là 70.000.000đ (Bảy mười triệu đồng). 

Hình ảnh ngôi nhà sau khi được hỗ trợ xây mới 

Hình ảnh ngôi nhà sau khi được hỗ trợ xây mới 

Hình ảnh ngôi nhà sau khi được hỗ trợ xây mới 

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở có điều kiện sửa chữa, xây mới nhà ở, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ nhà ở không an toàn, nhà tạm, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 243.912
    Online: 7