THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 113/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban bầu cử phường Nguyễn Du thông báo về thời gian, địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

            1. Thời gian bầu cử:

            Thời gian bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật); khai mạc vào lúc 6h30, thời gian bỏ phiếu bầu cử bắt đầu từ lúc 7h sáng đến 19h cùng ngày;

            2. Địa điểm bỏ phếu:

     - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1: Gồm tổ dân phố 1, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố 1.

     - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2: Gồm tổ dân phố 2, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố 2.

     - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3: Gồm bộ chỉ huy quân sự Tỉnh, địa điểm bỏ phiếu: bộ chỉ huy quân sự Tỉnh.

     - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4: Gồm tổ dân phố 3, địa điểm bỏ phiếu:  nhà văn hóa tổ dân phố 3.

     - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5: Gồm tổ dân phố 4, địa điểm bỏ phiếu:nhà văn hóa tổ dân phố 4.

     - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 6: Gồm tổ dân phố 6, địa điểm bỏ phiếu:nhà văn hóa tổ dân phố 6.

            3. Về số lượng người ứng cử và số Đại biểu được bầu:

            3.1. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê):

            Tổng số người ứng cử: 05 người.

            Số đại biểu được bầu: 03 người.

            3.2. Về bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, bầu tại đơn vị bầu cử số 4 ( Thành phố Hà Tĩnh):

            Tổng số người ứng cử : 08 người.

            Số đại biểu được bầu: 05 người.

            3.3. Về bầu cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, bầu tại đơn vị bầu cử số 5 ( phường Tân Giang và phường Nguyễn Du):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4. Về bầu cử Đại biểu HĐND phường khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026

            3.4.1. Khu vực bầu cử số 1 (TDP1):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4.2. Khu vực bầu cử số 2 (TDP2):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

              3.4.3 Khu vực bầu cử số 4 (TDP3)

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4.4. Khu vực bầu cử số 5 (TDP4):

            Tổng số người ứng cử: 08 người.

            Số đại biểu được bầu: 05 người.

              3.4.5 Khu vực bầu cử số 6 (TDP6):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            Vậy Uỷ ban bầu cử phường Nguyễn du thông báo cho toàn thể cử tri và Nhân dân được biết để thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 112.560
    Online: 4