Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Nguyễn Du luôn xác định thực hiện công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển của địa phương. Đặc biệt, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khi đến giao dịch đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, căn cứ vào nội dung, chương trình CCHC của tỉnh và thành phố. Ngay từ đầu năm, UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của phường, xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, đặc biệt là cán bộ phụ trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. UBND phường cũng đã sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Bên cạnh đó, UBND phường thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với bộ phận một cửa, có khen thưởng kịp thời, biểu dương cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấn chỉnh những cán bộ vi phạm và xử lý nghiêm những trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại phường.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Nguyễn Du 

Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân đến liên hệ công việc, UBND phường đã đầu tư các trang thiết bị cần thiết như bàn ghế làm việc, máy vi tính, máy in, máy scan, điều hòa nhiệt độ, tủ đựng hồ sơ, biểu mẫu; bàn ghế ngồi chờ của công dân; bố trí các bản niêm yết công khai thủ tục, lệ phí, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính để Nhân dân tiện tra cứu, theo dõi. Trong điều kiện phòng chống dịch bệnh, UBND phường đã bố trí các dụng cụ cần thiết để phòng chống dịch như: máy đo nhiệt độ, nước rửa tay, sổ ghi chép nhân dân đến giao dịch, khẩu trang. Việc triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của phường Nguyễn Du đã và đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý, giúp cho các lĩnh vực hoạt động của phường được thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, các tổ chức. Ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, công chức phường Nguyễn Du còn thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kỹ năng xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính, nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp với người dân của đội ngũ công chức tại bộ phận một cửa của phường được nâng lên rõ rệt; ý thức, trách nhiệm và phong cách làm việc được thực hiện nghiêm túc, đúng nội quy, quy chế của cơ quan đề ra; tinh thần phục vụ Nhân dân nhiệt tình, chu đáo, vui vẻ, thân thiện, nhận được sự hài lòng của người dân. Với những kết quả đạt được, năm 2020 công tác cải cách hành chính phường Nguyễn Du được xếp thứ 4 toàn thành phố. 

Phát huy những kết quả  đạt được và rút kinh nghiệm một số mặt còn hạn chế, thời gian tới, UBND phường Nguyễn Du tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện hoạt động cho bộ phận “một cửa”. Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức trong phục vụ Nhân dân ; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật; Tăng cường tuyên truyền Nhân dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Du và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 187.978
    Online: 7