Bác cũng đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”.

Ngay sau khi ra đời, ngày 18-11-1930, Đảng ta đã quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tầng lớp xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn. Suốt 91 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng, từ đó đỏi hỏi MTTQ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trải qua 91 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Mặt trận tổ quốc phường phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các nội dung  cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp, triển khai chương trình hành động của MTTQ về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường đến các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết về xây dựng phường Nguyễn Du đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu.

Một số kết quả nổi bật trong năm 2021 như: 

Đối với công tác phòng chống dịch covid – 19: Vận động ủng hộ chung tay cùng BVĐ phòng chống dịch Covid – 19 với tổng số tiền: 364525.000đ. Trong đó: Tiền mặt ủng hộ là: 167.280.000đ; Hiện vật quy ra tiền: 197.245.000đ. Số kinh phí và hàng hóa tiếp nhận BTT UBMTTQ đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 phường kịp thời nộp về UBMTTQ Thành phố, phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực ủng hộ đảm bảo đúng đối tượng, thành phần, nội dung, lĩnh vực cần được hỗ trợ, hiệu quả nhất, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với trạm y tế phường rà soát dịch tễ, phun khử khuẩn tại các đám tang, nhà ở của những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID, hỗ trợ khu phong tỏa, khu cách ly theo phương chấm “4 tại chỗ”.

BMTTQ phường đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng,chống dịch Covid - 19, đóng góp các nhu yếu phẩm và tiền mặt mua nhu yếu phẩm như: Mỳ tôm, gạo, bí xanh, dầu ăn, nước mắn, tép, cá khô, vừng lạc …và một số hàng hóa khác với tổng trị giá: 140.049.000đ

Năm 2021 Ban vận động quỹ Vì người nghèo đã chi các đối tượng HN, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”: Phối hợp với UBND bám sát kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu tại các tổ dân phố, tham gia dự họp và Ban CTMT tiến hành vận động nhân dân tạo sự đồng thuận đóng góp với tổng số kinh phí trên 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố, thảm nhựa các tuyến đường ngõ phố, xây dựng nhà văn hóa mẫu, tổ dân phố mẫu...

UBMTTUBMTTQ phường Nguyễn Du đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), đã tiến hành các hoạt động như tổ chức gặp mặt kỷ niệm, thăm hỏi tặng quà các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, ốm đau thăm hỏi tri ân cán bộ mặt trận qua các thời kỳ.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 188.015
    Online: 6