Ngày 04/12/2020, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020

Trong năm 2020, toàn thành phố có 71 sáng kiến của 71 cá nhân được công nhận đạt sáng kiến cấp cơ sở năm 2020. Trong đó UBND phường Nguyễn Du có 2 cá nhân được công nhận sáng kiến kinh nghiệm, gồm đ/c Dương Đình Phúc - CT UBND phường với đề tài "Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Nguyễn Du – thành phố Hà Tĩnh" và đ/c Võ Thị Thuận - BT đoàn phường  với đề tài "Giải pháp nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên đô thị trong xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ" .

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 228.882
    Online: 4