Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 66/NQ-UBBC công bố kết quả và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Nghị quyết này, UBBC thành phố Hà Tĩnh đã công bố kết quả và danh sách  những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 9 đơn vị bầu cử trong toàn thành phố.

- Tổng số đại biểu HĐND được bầu: 30 người

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố: 52 người. 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 112.578
    Online: 3