Thực hiện Công văn số 2278/UBND-KT4 ngày 08/9/2021 của UBND thành phố V/v nộp báo cáo sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2021 của cơ quan đề ra, cán bộ, công chức phường Nguyễn Du đã tìm ra các giải pháp, các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn để từ đó phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để đảm bảo công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các cá nhân, UBND phường lập tờ trình đề nghị HĐTĐKT thành phố, Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở, xét công nhận 03 sáng kiến năm 2021 (có danh sách và sáng kiến kinh nghiệm kèm theo). 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 228.901
    Online: 4