Theo lịch công tác của UBND thành phố, Thứ 2 ngày 07/03/2022, UBND thành phố tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố hiện đang diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân thành phố không tổ chức tiếp công dân.

Các tổ chức, cá nhân có nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố gửi đơn đến Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Tiếp công dân, địa chỉ: số 72 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh). Ban Tiếp công dân thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu xử lý đơn theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 146.782
    Online: 13