Hội CCB là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí nguyện vọng của CCB, là thành viên của MTTQ Việt Nam, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính tị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo; hoạt động theo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội.

Từ ngày thành lập Phường đến nay, Hội CCB Phường Nguyễn Du đã trải qua 3 kỳ Đại hội , với số hội viên ban đầu là: 137 cán bộ, hội viên. Đến nay có trên 292 cán bô, hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội tổ dân phố.

Trải qua 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo , chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện có hiệu qủa của UBND, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể Phường, Hội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ xây dựng Hội, cũng như tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qúa trình hoạt động Hội đã được Hội CCB Thành phố tặng nhiều giấy khen.

Đại hội đại biểu Hội CCB Phường Nguyễn Du lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức trong 2 ngày chiều 15/ 4/2022 và sáng ngày 16/4/2022 trong không khí sôi nổi của Đảng bộ, nhân dân, cán bộ, hội viên CCB Phường Nguyễn Du đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Phường Nguyễn Du (10/3/2007-10/3/2022) với tinh thần chủ động đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu KT-XH năm 2022 đã đề ra.

Qúa trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB Phường lần thứ IV là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và hội viên Hội CCB trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà nước đối với công tác CCB và hoạt động của Hội CCB trong tình hình mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương đối với công tác CCB.

Với chủ đề: “Đoàn kêt – Trí tuệ - Dân chủ - Gương mẫu – Đổi mới” Đại hội sẽ tổng kết đánh gía kết quả công tác xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ qua, làm rõ những kết quả đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; bầu BCH Hội CCB Phường khóa IV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Thành phố Hà tĩnh và tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội cấp trên.

Năm năm qua, phát huy những kết quả của nhiệm kỳ trước, Hôi CCB Phường đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nổ lực phấn dấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB Phường đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, toàn thể cán bô, hội viên tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, thống nhất ý chí, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc 7 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 188.016
    Online: 7