Ngày 27/11/2020, tại UBND phường Nguyễn Du đã tiến hành cấp gạo hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ

Thực hiện Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 và Thông báo số 311/TB-LĐTBXH của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc cấp gạo hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói do ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ. 

Ngày 27/11/2020, UBND phường Nguyễn Du đã tiến hành cấp gạo hỗ trợ cho các hộ gia đình trên địa bàn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đã tiến hành cấp cho 131 hộ gia đình với tổng số gạo là 2910 kg. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 198.940
    Online: 5