Thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/ NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định một số điều của Luật Tố cáo. Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Du thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 như sau:

Thành phần tiếp công dân: 

- Đ/c  Dương Đình Phúc – Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi tiếp công dân;

- Đ/c Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng ủy

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ tịch HĐND phường

- Các đồng chí công chức có liên quan đến nội dung mà công dân có ý kiến.

Thời gian: Buổi sáng từ 08h00’ – 11h00 ; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00

               Các ngày:   Tất cả các ngày thứ năm trong tháng

Địa điểm: Phòng  tiếp công dân UBND phường Nguyễn Du (tầng 2 - trụ sở UBNND phường)

Số 187 đường Nguyễn Huy Tự, Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Vậy, UBND phường Nguyễn Du thông báo để bà con nhân dân trên địa bàn được biết ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 170.012
    Online: 9