Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quy hoạch đô thị; Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT - BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019;

Căn cứ Quy hoạch phân khu xây dựng xã Thạch Trung đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 16/7/2012;

Căn cứ Quy hoạch chia lô đất ở Khu dân cư vùng Bài Lài, xóm Trung Hưng, xã Thạch Trung, đã được UBND thị xã Hà Tĩnh phê duyệt ngày 01/11/2004.

Căn cứ bãn vẽ quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch dân cư Vùng Bài Lài tổ dân phố 2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Ngày 31/08/2021.

UBND phường Nguyễn Du thông báo công bố quy hoạch như sau:

- Vị trí: Thuộc Tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

- Phạm vi ranh giới điều chỉnh:

+ Phía Đông giáp: Đường Hà Tông Chính rộng 18,5m;

+ Phía Tây giáp: Đường Lê Thiệu Huy rộng 18,5m;

+ Phía Nam giáp: Đất ở hiện trạng;

+ Phía Bắc giáp: Đường Nguyễn Huy Lung rộng 22,5m.

- Diện tích các lô đất điều chỉnh như sau: 

Ký hiệu

Diện tích (m2)

01

237,9

02

209,7

03

212,9

04

247,0

07

247,6

08

270,5

09

196,0

10

190,0

11

190,0


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 198.958
    Online: 6