Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân. Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Du thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 như sau: - Đ/c Dương Đình Phúc – Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi tiếp công dân; - Các đồng chí lãnh đạo, công chức có liên quan đến nội dung mà công dân có ý kiến. Thời gian: Buổi sáng từ 08h00’ – 11h00 ; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00 Các ngày: Tất cả các ngày thứ năm trong tháng Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND phường Nguyễn Du Số 187 đường Nguyễn Huy Tự, Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh./.

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch phường tháng 06/2022

Thực hiện Luật tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân.

Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Du thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 như sau:

- Đ/c  Dương Đình Phúc – Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi tiếp công dân;

- Các đồng chí lãnh đạo, công chức có liên quan đến nội dung mà công dân có ý kiến.

Thời gian: Buổi sáng từ 08h00’ – 11h00 ; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00

          Các ngày:   Tất cả các ngày thứ năm trong tháng

Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND phường Nguyễn Du

Số 187 đường Nguyễn Huy Tự, Phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 146.767
    Online: 5