Ngày 19/11/2020, tại phòng họp tầng 2, UBND Phường Nguyễn Du đã tổ chức họp HĐTV Thuế, cuộc họp nhằm soát xét lại các chỉ tiêu thu Ngân sách theo kế hoạch được giao trong 10 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm 2020.

    Tại cuộc họp đồng chí Dương Đình Phúc, chủ tịch UBND Phường – chủ tịch HĐTV thuế đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác thu ngân sách 10 tháng đầu năm, nêu cao vai trò của các thành viên trong hội đồng tư vấn thuế và công tác phối hợp giữa mặt trận, các đoàn thể, chính quyền địa phương và Đội thuế Liên phường xã của Chi cục thuế Thành phố trong việc vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Chỉ ra những điểm mạnh, những điểm còn còn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, thực hiện thu ngân sách trên địa bàn.

          Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 và thiên tai bão lũ nhưng dưới sự lãnh đạo của ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường đã triển khai nhiệm vụ thu ngân sách đạt được kết quả đáng kể. Tổng thu các khoản theo chỉ tiêu kế hoạch giao trên địa bàn 10 tháng đầu năm đạt 87.727.494.074 đồng, đạt  76 % kế hoạch giao. Một số sắc thuế vượt và đạt tỷ lệ cao như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí môn bài… Bên cạnh đó một số chỉ tiêu thu đạt kế hoạch còn thấp như thu phí, lệ phí tại 1 cửa, lệ phí trước bạ…

Cũng tại cuộc họp này đồng chí Nguyễn Văn Trung – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND Phường đã phát biểu chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách trong 2 tháng cuối năm. Giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân Phường, Hội đồng tư vấn thuế và đội thuế liên phường xã phải xây dựng kế hoạch, có giải pháp, tuyên truyền vận động, đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc để tận thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch đã để ra.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 170.034
    Online: 7